TIME ATTENDANCE

Check In - Check Out

ลงเวลาบันทึกเวลาเข้าออกงาน
ได้หลากหลายรูปแบบ

ดูวิดีโอแนะนำ

Time Attendance
Leave
Payroll
e-Document
HRM
KPI

ความสะดวกกว่าเดิม
ด้วยระบบเช็กอินออนไลน์
ผ่านมือถือ

เข้า-ออกงานนอกสถานที่ ด้วยพิกัด GPS
รองรับการลงเวลาแบบปกติ
ทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลา OT
เมื่ออัพเดทการเข้างาน สามารถเห็นสถานะ
การเข้า-ออกงาน การลา ได้อย่างเรียลไทม์
เพิ่มรูปภาพและข้อความขณะเช็กอินได้
HR สามารถเช็คตำแหน่งที่เข้างานได้ทันที
check-in
multi-check-in

ลงเวลาบันทึกเวลาเข้าออกงาน
ได้หลากหลายรูปแบบ

1. ใบหน้า/ลายนิ้วมือ

เป็นการการจดจำใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนของพนักงานก่อนลงเวลา
วิธีนี้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

2. ล็อคพิกัดด้วยหมุด GPS

เป็นการใช้สัญญาณ GPS เพื่อระบุตำแหน่งของพนักงาน
เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงานทำงานนอกสถานที่ หรือจำกัดการลงเวลาเฉพาะในอาคาร

3. บีคอน

ลงเวลาผ่านสัญญาณ Bluetooth เป็นการใช้บีคอน
เพื่อส่งสัญญาณ Bluetooth ไปยังสมาร์ทโฟนของพนักงาน
เมื่อพนักงานอยู่ในระยะของบีคอน จะสามารถลงเวลาได้

4. LINE

สามารถลงเวลาเข้า-ออก ได้บนแอปพลิเคชัน LINE

ปรับเวลาการทำงาน

เป็นเมนูพนักงานรายบุคคลสามารถส่งคำร้อง
แก้ไขเวลาเข้าทำงานได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอนเอกสาร
สามารถตั้งค่าผู้อนุมัติคำร้องการปรับเวลาได้หลายระดับ
working-hours

ลงเวลางานรวดเร็ว แจ้งเตือนได้ทันที

พนักงานและหัวหน้างานสามารถมองเห็นเวลาเข้างานได้ผ่านระบบที่ถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่าย โดยระบุประเภทการลงเวลางานทุกครั้ง
นอกจากนี้ยังมีการแจ้ง notification การเข้างานพนักงาน ผ่าน  LINE ได้อีกด้วย
line

ติดต่อเรา

หากต้องการพูดคุย นัด Demo หรือนัดเสนอราคา
สามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้เราจะรอคุณ แล้วพบกัน

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

    WordPress Lightbox