เลือกแผนราคาที่เหมาะกับคุณ
SAW HR มาพร้อมฟีเจอร์ HR ที่ครบครัน ในราคาที่คุ้มค่า
จำนวนพนักงานในบริษัทไม่เกิน

Standard

8,900 บาท

เมื่อจ่ายรายเดือน เดือนละ 890 บาท

เมื่อจ่ายรายปีเฉลี่ย เดือนละ 742 บาท


 • Web Browser
 • Mobile Application
 • Check in Check out
 • Working Hour
 • Leave
 • OT
 • E-Document
 • Swap Shift

Professional

29,000 บาท

เมื่อจ่ายรายเดือน เดือนละ 2,900 บาท

เมื่อจ่ายรายปีเฉลี่ย เดือนละ 2,417 บาท


 • Web Browser
 • Mobile Application
 • Check in Check out
 • Working Hour
 • Leave
 • OT
 • E-Document
 • Swap Shift
 • Voucher from Partner
 • Line OA
จำนวนผู้ใช้งาน
1. Channel
1.1 Web Browser
1.2 Mobile Application
1.3 Line OA
2. โครงสร้างองค์กร
2.1 โครงสร้างองค์กร
2.2 ข้อมูลผู้ติดต่อภายใน
2.3 ปรับโครงสร้างองค์กร/ตำแหน่ง
2.4 จัดการหลายบริษัทบนระบบเดียว
3. ข้อมูลพนักงาน
3.1 ประวัติการแก้ไขข้อมูลพนักงาน
3.2 การดำเนินการพนักงาน
3.3 ข้อมูลเงินเดือน
3.4 ข้อมูลที่อยู่
3.5 ข้อมูลครอบครัว
3.6 ข้อมูลประวัติการทำงาน
3.7 ข้อมูลประวัติการศึกษา
3.8 ข้อมูลลดหย่อนภาษี
3.9 ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีสิทธิ
3.10 ข้อมูลเงินประกันการทำงาน
3.11 ค้นหาข้อมูล
3.12 การตั้งค่าตามบทบาท
3.13 สิทธิการเข้าถึงข้อมูล
3.14 สิทธิการการอนุมัติการดำเนินต้นสังกัด
4. ลงเวลาการทำงาน
4.1 ข้อมูลลงเวลาการทำงาน
4.1.1 หน้าแดชบอร์ดปฏิทิน
4.1.2 ข้อมูลกะการทำงาน
4.1.3 ข้อมูลวันหยุด
4.1.4 ข้อมูลวันทำงานพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์-นอกเวลา)
4.1.5 จัดการกะการทำงาน-วันหยุด
4.1.6 วางแผนกะการทำงาน-วันหยุด
4.2 ลงเวลาการทำงาน
4.2.1 Finger Scan (On Device)
4.2.2 Face Scan (On Device)
4.2.3 gps
4.2.4 Beacon
4.2.5 Offline
4.2.6 ปรับปรุงเวลาการทำงาน
4.2.7 ตั้งค่าพื้นทีการทํางาน
4.2.8 Face Recognition (อนาคต)
5. เอกสารและการอนุมัติ
5.1 เอกสารและการอนุมัติ
5.1.1 ขอลางาน
5.1.2 ขอโอที
5.1.3 ขอเพิ่มเวลาปรับเวลา
5.1.4 ขอเปลี่ยนกะการทำงาน
5.1.5 ขอเอกสารรับรองเงินเดือน
5.1.6 ขอเอกสารรับรองการทำงาน
5.1.7 ขอเบิกเงิน
5.1.8 เอกสารลาออก
5.1.9 จดหมายเตือน
5.2 ระบบจัดการเอกสาร
5.2.1 ปฏิทินการทำงาน
5.2.2 จัดการจำนวนการลา
5.2.3 จัดการวันหยุดพิเศษ
5.2.4 อนุมัติการลาตามโครงสร้างองค์กร
5.2.5 ตั้งค่าสิทธิ์การลา
5.2.6 ข้อมูลการลาย้อนหลัง
5.2.7 แจ้งเตือนผ่าน LINE
6. Payroll
6.1 การคำนวณ
6.1.1 คำนวณเงินเดือน
6.1.2 คำนวณงวดโอที
6.1.3 คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.2 การบันทึกข้อมูล
6.2.1 นำส่งข้อมูลเงินเดือน
6.2.2 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเงินเดือน
6.2.3 ปรับเงินเดือนพนักงาน
6.2.4 อัตราสมทบประกันสังคม
6.2.5 สลิปเงินเดือน
7. เครื่องมือช่วยการทำงาน
7.1 ประกาศข่าวสารบนแอป
7.2 แจ้งเตือนผ่าน LINE
7.3 ระบบสะสมคะแนน
7.4 ฟีเจอร์ Mood Journal
8. การดำเนินการและการประเมินผล
8.1 KPI
8.2 360 feedback
8.3 pulse survey
8.4 saw edulink
8.5 ระบบรับสมัครพนักงานออนไลน์
8.6 เชื่อมต่อระบบประเมินในระบบ Add-on
9. ความปลอดภัย
9.1 PIN code
9.2 biometic (On Device)
9.3 Third-party integration
9.4 Open API
10. บริการหลังการขาย
10.1 Customer success
10.2 Help center
10.3 การขายการช่วยเหลือทางโทรศัพท์
Free
$0 $0
/mo/yr
จำกัด 20 คน
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

การตั้งค่าตามบทบาท สามารถตั้งค่าสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้อย่างละเอียด ลึกถึงระดับฟีเจอร์ตั้งแต่สิทธิ์การเข้าถึง การเพิ่ม การแก้ การเรียกดูและการลบข้ออมูล

1 สิทธิ์

สิทธิการเข้าถึงข้อมูล EMPLOYEE(พนักงานทั่วไป) HR(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลา) MANAGER(ผู้จัดการ)

1 สิทธิ์

สิทธิการการอนุมัติการดำเนิน ต้นสังกัดและ HR สามารถทำเรื่องขออนุมัติในการดำเนินการพนักงานและใบเตือนต่าง ๆ ผ่านระบบ เห็นไทม์ไลน์การอนุมัติ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
Get Started
Standard
$29 $89
/mo/yr
ไม่จำกัด
1.500/mo

Links are created with a custom domain

10/mo

Change the destination page for branded links

5/mo

Insert your own words at the end of a link. Eg: change

Yes

Dedicated custom domain as part of a complete link management solution for your brand

Yes

Select, for free, the perfect custom domain to build your brand

No

Built-in safeguards protect your privacy so you can focus on growing your brand

1.500/mo

Any link shortened by you through your account

Unlimited

Number of clicks allowed on the links you create

Yes

Focus on the links you want to see based on date, tags, and type

Yes

Create multiple links with a single upload

No

Download a file with your short links

30 Days

View the performance of your links over time

30 Days

View detailed performance metrics for each link over 30 or 90 days

No

View a dashboard with aggregated metrics for all your links

Yes

Shorten links right from Chrome or Firefox with our browser extensions

Yes

Shorten links and view metrics in our mobile apps for Android and iOS

No

4th-generation API reduces complexity and streamlines integration

Basic

Find answers in our help articles

No

Connect with our dedicated support team for assistance

No

Unlock the most value from Bitly with expert account manager support

Get Started
Professional
$79 $299
/mo/yr
ไม่จำกัด
3.000/mo

Links are created with a custom domain

50/mo

Change the destination page for branded links

10/mo

Insert your own words at the end of a link. Eg: change

Yes

Dedicated custom domain as part of a complete link management solution for your brand

Yes

Select, for free, the perfect custom domain to build your brand

Yes

Built-in safeguards protect your privacy so you can focus on growing your brand

3.000/mo

Any link shortened by you through your account

Unlimited

Number of clicks allowed on the links you create

Yes

Focus on the links you want to see based on date, tags, and type

Yes

Create multiple links with a single upload

Yes

Download a file with your short links

1 Years

View the performance of your links over time

60 Days

View detailed performance metrics for each link over 30 or 90 days

60 Days

View a dashboard with aggregated metrics for all your links

Yes

Shorten links right from Chrome or Firefox with our browser extensions

Yes

Shorten links and view metrics in our mobile apps for Android and iOS

Yes

4th-generation API reduces complexity and streamlines integration

Basic

Find answers in our help articles

Basic

Connect with our dedicated support team for assistance

No

Unlock the most value from Bitly with expert account manager support

Get Started
Ultimate
$199 $899
/mo/yr
ไม่จำกัด
10.000/mo

Links are created with a custom domain

10.000/mo

Change the destination page for branded links

5000/mo

Insert your own words at the end of a link. Eg: change

Yes

Dedicated custom domain as part of a complete link management solution for your brand

Yes

Select, for free, the perfect custom domain to build your brand

Yes

Built-in safeguards protect your privacy so you can focus on growing your brand

10.000/mo

Any link shortened by you through your account

Unlimited

Number of clicks allowed on the links you create

Yes

Focus on the links you want to see based on date, tags, and type

Yes

Create multiple links with a single upload

Yes

Download a file with your short links

2 Years

View the performance of your links over time

90 Days

View detailed performance metrics for each link over 30 or 90 days

90 Days

View a dashboard with aggregated metrics for all your links

Yes

Shorten links right from Chrome or Firefox with our browser extensions

Yes

Shorten links and view metrics in our mobile apps for Android and iOS

Yes

4th-generation API reduces complexity and streamlines integration

Priority

Find answers in our help articles

Priority

Connect with our dedicated support team for assistance

Assigned

Unlock the most value from Bitly with expert account manager support

Get Started

ติดต่อเรา

หากต้องการพูดคุย นัด Demo หรือนัดเสนอราคา
สามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้เราจะรอคุณ แล้วพบกัน

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

  WordPress Lightbox