สิทธิคนพิการ ที่ทุกคนควรรู้


ว่าด้วยเรื่องสิทธิคนพิการที่ทุกคนควรรู้
คนพิการ คือ ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ หรือการเรียนรู้ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ ประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดสิทธิของคนพิการไว้ ดังนี้

   จ้างงานคนพิการ

   การจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 ที่ว่าด้วยเรื่องสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้องจ้างผู้พิการในอัตราส่วน 100 : 1 คน.

   การจ้างงานคนพิการมาตรา 35 หากไม่รับตามกำหนดตามมาตรา ม.33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุน โดยมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ x 365 x จำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน ในกรณีไม่รับพนักงานตาม ม.33 และไม่ประสงค์ส่งเงินเข้ากองทุน หน่วยงานหรือสถานประกอบการอาจช่วยเหลือหรือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่คนพิการได้

   เบี้ยคนพิการ

   เบี้ยคนพิการ คนพิการจะได้รับเบี้ยคนพิการ 800 บาท/เดือน หากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความพิการ 1000 บาท/เดือน

   ลดหย่อนภาษีคนพิการและผู้ดูแล

   หากคนพิการมีรายได้ไม่เกิน 190,000 บาท/ปี จะได้รับการยกเว้นภาษี และผู้ดูแลสามารถลดหย่อนภาษีได้ปีละ 60,000 บาท/ปี.

ติดต่อเราและความเคลื่อนไหวของ HR Inzpy และ SAW HR ได้ที่

  • Website – https://hrinzpy.com
  • Facebook – facebook.com/hr.inzpy
  • Instagram – instagram.com/hr.inzpy
  • Line – page.line.me/HR.INZPY

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

    WordPress Lightbox