ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ “ค่าเบี้ยเลี้ยง” ในปี 2024

ในโลกของการทำงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงถือเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่สำคัญสำหรับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือเดินทางไกล การเข้าใจถึงประเภทและเกณฑ์การคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพนักงานก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับ ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับค่าเบี้ยเลี้ยงในมุมมองที่ครบถ้วนและทันสมัย รวมถึงแนะนำระบบ HRM ที่ช่วยในการบริหารจัดการค่าเบี้ยเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเบี้ยเลี้ยงคืออะไร?

ค่าเบี้ยเลี้ยงคือเงินที่องค์กรจ่ายให้กับพนักงานเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือระหว่างการเดินทาง โดยค่าเบี้ยเลี้ยงสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าที่พัก เป็นต้น

ประเภทของค่าเบี้ยเลี้ยง

        1.        ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (Domestic Per Diem)

ค่าเบี้ยเลี้ยงประเภทนี้จ่ายให้พนักงานที่ต้องเดินทางและปฏิบัติงานภายในประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหารและค่าที่พัก

        2.        ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ (International Per Diem)

สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงประเภทนี้จะสูงกว่าค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมักจะสูงกว่า

        3.        ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน (Daily Per Diem)

จ่ายให้กับพนักงานในรูปแบบรายวันเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

        4.        ค่าเบี้ยเลี้ยงตามภารกิจ (Task-Based Per Diem)

ค่าเบี้ยเลี้ยงประเภทนี้จะคำนวณตามภารกิจที่พนักงานได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามความยากและระยะเวลาของภารกิจ

เกณฑ์การคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง

การคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจากปัจจัยหลักๆ ดังนี้:

        1.        ระยะเวลาในการเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยงจะคำนวณตามจำนวนวันที่พนักงานต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่

        2.        สถานที่ปลายทาง

ค่าใช้จ่ายในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกัน ค่าเบี้ยเลี้ยงจะถูกปรับตามระดับค่าครองชีพของพื้นที่ปลายทาง

        3.        ประเภทของงาน

ภารกิจที่มีความยากหรือความเสี่ยงสูงอาจได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสูงกว่า

        4.        นโยบายขององค์กร

องค์กรแต่ละแห่งอาจมีนโยบายการคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงที่แตกต่างกันไป เช่น การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงตามตำแหน่งหรือระดับของพนักงาน

ตัวอย่างการคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง

        1.        ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ (Domestic Per Diem)

สมมติว่าพนักงานต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นเวลา 3 วัน องค์กรกำหนดค่าเบี้ยเลี้ยงรายวันไว้ที่ 500 บาท

        •        คำนวณ: 3 วัน x 500 บาท/วัน = 1,500 บาท

        2.        ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ (International Per Diem)

สมมติว่าพนักงานต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 5 วัน องค์กรกำหนดค่าเบี้ยเลี้ยงรายวันในญี่ปุ่นไว้ที่ 100 USD

        •        คำนวณ: 5 วัน x 100 USD/วัน = 500 USD

        3.        ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน (Daily Per Diem)

สมมติว่าพนักงานได้รับมอบหมายให้เดินทางไปประชุมที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 2 วัน องค์กรกำหนดค่าเบี้ยเลี้ยงรายวันไว้ที่ 800 บาท

        •        คำนวณ: 2 วัน x 800 บาท/วัน = 1,600 บาท

        4.        ค่าเบี้ยเลี้ยงตามภารกิจ (Task-Based Per Diem)

สมมติว่าพนักงานได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 4 วัน องค์กรกำหนดค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับภารกิจนี้ไว้ที่ 700 บาท/วัน

        •        คำนวณ: 4 วัน x 700 บาท/วัน = 2,800 บาท

การจัดการค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเรื่องที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เพียงแต่ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายของพนักงาน แต่ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานนอกสถานที่

เพื่อให้การจัดการค่าเบี้ยเลี้ยงในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำ SAW HR ระบบ HRM ที่มีฟังก์ชันการคำนวณและจัดการค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัล ให้ SAW HR เป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ในการบริหารงานบุคคลของคุณ เพราะการคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง ถือว่าเป็นเรื่องที่ HR ต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนที่ซับซ้อน HR สามารถหันมาใช้ระบบ HRM ในการคำนวณเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานได้  เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มอบความสะดวกสบายในการคำนวณเบี้ยเลี้ยงและสามารถคำนวณในส่วนของเงินเดือน หรือเบี้ยขยันได้อีกด้วย สามารถทดลองใช้งาน SAW HR ได้ฟรี 30 วัน

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ SAW HR ได้ที่ :

Website– hrinzpy.com

Facebook – facebook.com/SAWHRM

Instagram – instagram.com/sawhr.official

Line – page.line.me/HR.INZPY

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

    WordPress Lightbox