ทำความรู้จัก ESG และ SDGs กับความสำคัญต่อธุรกิจ 🏞

ทำความรู้จัก ESG และ SDGs กับความสำคัญต่อธุรกิจ 🏞

ESG คือ กรอบแนวคิดพื้นฐานที่ว่า ธุรกิจควรเติบโตโดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ สร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจรับผิดชอบสังคม และ การจัดการด้านธรรมาภิบาล (Environment : E, Social : S, Governance : G)

SDGs หรือ Sustainable Development Goals คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก” โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่

การพัฒนาคน (People)

มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สิ่งแวดล้อม (Planet)

มุ่งเน้นการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป

เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ

สันติภาพและความยุติธรรม (Peace)

ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก

ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
ที่มา : https://techsauce.co/news/esg-sdgs-techsauce-sustainable

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

    WordPress Lightbox