การทำ Digital Transformation ให้เกิด Sustainable Organization

🏢🌳องค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable Organization) ในปัจจุบัน มีหลักการสำคัญ คือ การเป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สรุปง่ายๆ คือ การสร้างสมดุลของ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) และ สิ่งแวดล้อม (Environmental) นั่นเอง โดย Digital Transformation เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาช่วยสร้าง Sustainable Organization ให้เกิดขึ้นได้ ดัง 3 ตัวอย่างที่ยกมาในบทความนี้

ด้านเศรษฐกิจ – เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสการทำงาน เพื่อผลประกอบการขององค์กร
การนำ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร หรือ ระบบ ERP เข้ามาใช้ จะช่วยจัดการรวบรวมข้อมูลของทุกฝ่ายในองค์กรมาไว้ใน Database หลักที่เดียว มีความโปร่งใสในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมในธุรกิจได้ง่าย เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ พนักงานแต่ละฝ่ายก็สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้อย่าง seamless ดึงเอาข้อมูลที่ต้องการออกมาวิเคราะห์ได้อย่างฉับไว เพิ่มโอกาสเติบโตของผลประกอบการ และธุรกิจได้ในหลายแง่มุม

ด้านสังคม – เพิ่มศักยภาพของพนักงาน สร้างความเข้มแข็งให้ประชากรในประเทศ
การมีระบบ HR (HRM : Human Resource Management) ที่สามารถดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นพนักงานใหม่ มีการตั้งเป้าหมายรายปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี มีระบบพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนที่เหมาะสม และช่วยวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ จะทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่สามารถดูแลตัวเอง และคนรอบข้างได้

ด้านสิ่งแวดล้อม – ลดการใช้ทรัพยากร พลังงานและการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์
การใช้ ระบบ e-Tax : e-Invoice & e-Receipt ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ ด้วยการออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการตัดต้นไม้แล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซและการใช้กระแสไฟฟ้า ในการพิมพ์และการจัดส่งเอกสารอีกด้วย

Sustainable Organization จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่เพียงการนำเทคโนโลยีหรือระบบต่างๆ เข้ามาใช้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นทำ Digital Transformation คือต้องสร้าง Mindset ของบุคคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และออกแบบกลยุทธให้สามารถเชื่อมต่อและต่อยอดไปยังส่วนอื่นๆ ได้ ต้องสร้าง Digital Strategy Roadmap โดยมีรากฐานระบบที่แข็งแรง (Digital Core)

ที่มา : https://www.iamconsulting.co.th/insight/detail/3%20ตัวอย่างการทำ%20Digital%20Transformation%20ให้เกิด%20Sustainable%20Organization

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

    WordPress Lightbox